ЗА НАС

Финансовите институции днес са изправени пред по-голям конкурентен и регулаторен натиск от всякога. И имат нужда от доставчик за финансови услуги, който да им помогне да предоставят продуктите и услугите, необходими за посрещане на техните нужди. За бизнес кредитирането един доверен партньор в технологиите е още по-важен, за да служи като основа на най-важните търговски взаимоотношения и кредитни активи на финансовите институции.

Със своя 10-годишен опит в предоставяне на успешни продукти и услуги на отделите за кредитиране, VSG България е надежден партньор за всички финансови институции, които развиват и управляват все по-важните портфейли за търговски заеми.

От идентифицирането на нови бизнес възможности, до поемане и одобряване на нови заеми, до изплащането им, VSG България предоставя първокласното технологично решение. Нашата цел е да дадем възможност за повишаване на производителността, докато задълбочаваме търговските взаимоотношения, давайки възможност за вземане на информирани решения за кредитиране и ефективно управление на търговските кредити.

Продуктите в нашето портфолио предоставят цялостно решение за управление на жизнения цикъл на търговски заеми, което поддържа множество функции – от прости искания, до комплексни анализи на паричните потоци. Продуктите позволяват достъпа на кредитополучателя до цялостния кредитен процес, като предоставят онлайн решение , което е на разположение 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.