КАНДИДАТСТВАЙ ЗА РАБОТА ПРИ НАС

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено с цел разглеждане и подбор на кандидатурите за работа и съгласно нашата Политика за поверителност.

Съгласен/съгласна съм моите лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от VSG България на основание на изпратената от мен кандидатура по обявената позиция. Наясно съм, че предоставените от мен лични данни се обработват и съхраняват по време на кампанията за подбор на персонал и служат за установяване на връзка с мен, посредством посочените данни за контакт, отнасящи се до кандидатурата ми за работа.