Разкажи ни малко повече за теб и екип FPS.

Здравейте, аз съм Петя. Голямата ми професионална страст е свързана с UX & UI уеб дизайна и създаването на продукти, които предоставят смислено изживяване на потребителите, затова и в свободното си време развивам различни проекти в тази насока.

От друга страна, мениджмънтът е област, която ме кара да научавам нови неща, да бъда по-добра професионална версия на себе си и да разширявам хоризонтите си, докато се грижа за успеха на хората и проектите.

Работя в IT сферата вече 10 години и съм запленена от нея. Любопитството, желанието и възможността за непрекъснато развитие, както и предизвикателствата, са нещата, които ме печелят и задържат в IT професията, както и в компанията, в която работя.

Започнах като front-end разработчик, а в последните около 4 години ръководя и екип FPS във VSG Bulgaria. В България сме 13 човека, част от по-голям fintech екип, базиран в САЩ. Продуктът представлява платформа, която заедно с наличните си модули, предоставя интегриран набор от решения, позволяващи на банките да имат достъп до инструменти за рентабилност на клиентите (Customer Profitability), ценообразуване (Pricing), кредитно прогнозиране (Forecasting), CECL (Current Expected Credit Losses) compliance, Performance Scorecard и позволява да консолидира финансови отчети в една система с процес на месечно актуализиране. Enterprise Microsoft® Azure™ решение, базирано на .Net, C#, Angular, SQL Server технологии.

Как избираш хората за твоя екип и кое е най-важно за теб?

С мотивирани и амбициозни хора винаги се работи най-лесно. Дори и да са в началото на кариерата си, за мен е важно да работя с позитивни, комуникативни отборни играчи с желание за развитие, които да допринасят за добрата атмосфера в екипа. Разбира се, компетентността и опитът на кандидатите в сферата на проекта е допълнителна гаранция за бъдещите успехи.

Кои са най-важните неща, за да стане една група от хора екип?

Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване са в основаната на изграждане на един екип. Заедно се стремим да създаваме среда, която се възползва от разнообразието на индивидуалности в екипа, да изграждаме атмосфера на взаимно доверие, култура на сътрудничество и споделена ангажираност, които ни помагат да постигнем целите си и да работим заедно по-ефективно.

Ние сме позитивни и мотивирани професионалисти, които обичаме това, което правим. Може би и това е нашата формула от просто група хора и колеги, да се превърнем в приятели, които могат да разчитат един на друг в трудните ситуации от работното ни ежедневие, а и да не забравяме да се забавляваме заедно! 

Кои са най-големите предизвикателства, с които сте се сблъсквали досега като екип?

Основното предизвикателство са виртуалните екипи и културните различия. Тъй като ние работим в тясно сътрудничество с екип на различен континент, часова зона, опит и език, понякога липсата на „жив“ контакт изисква допълнителни усилия в уточняването на комуникационните проблеми. Емпатията, толерантността и способността да се поставиш на мястото на отсрещната страна са от ключова роля за изглаждането на тези различия.

Каква е ролята на лидера при изграждането и развитието на екипа?

Лидерът играе ключова роля – трябва да насърчава свободното споделяне на мнения; да разбира какви са силните страни на всеки човек, да му съдейства да ги развие и използва за постигане на професионалните му цели и тези на компанията. Поставянето на ясни очаквания; установяването на стандарти за работа и комуникирането на отговорностите са също в основата на лидерските задачи, които допринасят за изграждането на успешен екип.

Основните предизвикателства, които срещам като лидер, са нуждата от бързо адаптиране, гъвкавост, познания в областта на проекта и умението за работа с хора. А за да имаш добър екип, трябва да имаш високо ниво на отговорност, да умееш да планираш и да бъдеш последователен.

Какви грешки допусна и какво научи от тях?

О, със сигурност допускам грешки, които се опитвам да анализирам и се старая да избягвам в бъдеще.

Липсата на предварителна подготовка и достатъчна увереност бяха едни от нещата, с които се сблъсках в началото на кариерата си. Прекалената толерантност към хора в екипа, чиито ценности не съвпадат с тези на компанията е грешката, която оценявам като най-съществена.
Хубавото на IT културата е, че на грешките не се гледа като на нещо лошо, напротив – като причина за усъвършенстване и професионално израстване.