Жените във VSG – ярки, целеустремени и успешни

За да успееш в IT сферата, бъди готов да учиш непрестанно. Секторът се развива бързо и затова трябва да се развиваш с неговото темпо. От огромно значение е комуникацията с колегите и да приемаш конструктивна критика. Няма най-добро решение и е добре да приемаш и други мнения. Важен е резултатът и клиентът да бъде доволен от продукта. Работим в екип и не се надпреварваме кой е най-добър. […]

Read More

Петя Димитрова, Software Delivery & Department Manager, VSG Bulgaria: За лидерството, предизвикателствата и успешното изграждане на екип

Лидерът играе ключова роля – трябва да насърчава свободното споделяне на мнения; да разбира какви са силните страни на всеки човек, да му съдейства да ги развие и използва за постигане на професионалните му цели и тези на компанията. […]

Read More

VSG Team

Над 200 банки в САЩ използват ежедневно продукт, разработен от VSG

VSG разработва и поддържа продукт за мениджмънт и анализ на кредитно портфолио, който в момента се използва в над 200 банки и други финансови институции в Съединените щати. Ежедневно над 8000 банкови служители използват активно продукта, за да вземат най-оптимални решения за кредитиране. […]

Read More